loader

STABILNOŚĆ
PROFESJONALIZM
PASJA!

HISTORIA

sp. z o.o. powstał w roku 2000. Początkowo spółka koncentrowała się na wdrażaniu nowoczesnych informatycznych systemów B2B oraz specjalistycznych systemów firmowych dla firm w branżach sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Już w roku 2001 potrzeby naszych klientów przeniosły jednak ciężar inwestycyjny na potrzeby wdrożenia własnej sieci rozległej w technologii radiowej i światłowodowej. Zakres naszych usług został wzbogacony o świadczenie usług szerokopasmowego internetu drogą radiową i kablową oraz o usługi hostingowe. Także w roku 2001 sp. z o.o. została jednym z pierwszych partnerów sieci Akamai Inc. oraz członkiem RIPE oraz uruchomiła pierwsze własne połączenie do sieci typu Tier1. W latach 2001-2004 ilość usług wymagających hostingu przerosła możliwości pojemnościowe pierwszych pomieszczeń kolokacyjnych, co wymogło inwestycje w rozwój infrastruktury kolokacyjnej. Stale zwiększające się zapotrzebowanie na usługi serwerów dzierżawionych, kolokacji w następnych latach było bodźcem do dalszych inwestycji w tym kierunku, a aspekty marketingowe zaowocowały wykreowaniem marki DataHouse.pl. W roku 2008 dzięki zmianom regulacyjnym wdrożyliśmy usługę dostępu do internetu w technologii DSL pod marką Etlink na podstawie umowy BSA. W tym samym okresie dla klienta masowego wdrożona została usługa hostingowa pod marką Hostilla.pl. W roku 2010 do naszej oferty pod marką DataHouse.pl dołączyły usługi chmury zwirtualizowanej oparte na technologii firmy Parallels. W roku 2010 jako jeden z pierwszych operatorów wdrożyliśmy usługi IPv6. Jednocześnie z rozwojem infrastruktury fizycznej rozwijane były połączenia międzyoperatorskie. sp z o.o. od samego początku była obecna w jak największej ilości krajowych punktów wymiany ruchu GIX, WIX, PLIX, TPIX, THINX oraz od roku 2011 także poza granicami w punkcie wymiany ruchu AMSIX (Amsterdam) gdzie posiada bezpośrednie połączenia peeringowe z takimi potentatami jak Microsoft, Facebook, Amazon. Dostawcami naszych tranzytów międzynarodowych było i jest wielu operatorów klasy Tier1 takich jak UUnet, Tiscali, Cogent, Level, NTT, Hurricane Electric.

DLACZEGO?

W biznesie tak jak w życiu, liczy się przede wszystkim to, z jakim partnerem zwiąże się swój los i komu powierzy to, co najważniejsze.
Podobnie jak w życiu tak i w biznesie - stabilność, zaufanie i szacunek są podstawą do wszelkich działań.

to stabilny partner w interesach i to nie tylko wtedy, gdy wszystko działa jak należy, lecz przede wszystkim, gdy występują problemy.
Naszą zasadą jest to, iż nasze powodzenie jest zależne od powodzenia naszych klientów, dlatego zawsze mogą oni liczyć na naszą wiedzę, poradę i szybkie oraz skuteczne działanie w przypadku problemów nie tylko natury technicznej.

W wychodzimy z prostego założenia, że jedynym obowiązkiem klienta jest dokonanie płatności za usługę a reszta należy do nas. Dlatego też cieszymy się wysokimi ocenami wystawianymi nam przez naszych klientów.

ZARZĄD

Konrad Olszewski     -Prezes Zarządu -


Jarosław Dajnowicz  -V-ce Prezes Zarządu - 


Małgorzata Danilewicz -Prokurent-

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 • consulting teleinformatyczny
 • budowa i eksploatacja rozległych sieci światłowodowych
 • usługi centrum danych
 • usługi hostingowe
 • platformy wirtualizacyjne
 • cloud computing
 • dostęp do internetu
 • systemy radiowej transmisji danych
 • budowa zaawansowanych systemów informatycznych
 • administracja systemami teleinformatycznymi

KLIENCI

action.png

 

 
     

KONTAKT

Etopline  : 0 801 081 221
koszt wg. taryfy operatora

tel: 22 578 01 00
fax: 22 578 01 01
e-mail: etop@etop.pl

Dział Handlowy
tel: 22 578 03 21
e-mail: kolokacja@etop.pl
e-mail: internet@etop.pl
e-mail: hosting@etop.pl

Dział Techniczny
tel: 22 578 03 30
e-mail: dt@etop.pl

Księgowość/Rozliczenia
tel: 22 578 01 13
tel: 22 578 01 15
e-mail: dk@etop.pl
                   

Godziny pracy biura 8:30-17:30

Zgłaszanie awarii łącz radiowych i kolokacji 24 godziny
(łącza, kolokacja, dzierżawa serwerów)
801 081 330
z telefonów komórkowych 22 578 03 30

Zgłaszanie problemów dotyczących administracji systemowej
22 578 03 20

Rejestracja domen, przydział adresacji IP, wpisy DNS, Hosting, Obsługa kont pocztowych
tel. 22 578 03 22
email: dat@etop.pl

eTOP sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 200
02-222 Warszawa
Regon 016310320    NIP 522-25-50-755
KRS 0000029426 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 75000 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A. konto numer
28 1600 1374 1843 3345 5000 0003

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności eTOP WWW

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – eTOP Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami https://www.etop.pl,  https://datahouse.plhttps://hostilla.plhttps://datahouse.net
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. MECHANIZMY I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH
  REJESTRACJA W SERWISIE
  4.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może, korzystając z udostępnionych mu funkcjonalności w ramach posiadanego konta, podać dodatkowe dane. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  4.2. Dane osobowe są przetwarzane:
  4.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  4.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  4.2.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  4.3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  4.4. Złożenie zamówienia (np. zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  4.5. Dane osobowe są przetwarzane:
  4.5.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4.5.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4.5.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4.5.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  4.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub czata. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  4.7. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 5. MARKETING
  5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  5.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  5.1.2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
  5.1.3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  5.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt, model pojazdu) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji
  i zainteresowań Użytkownika.
  REKLAMA KONTEKSTOWA
  5.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  NEWSLETTER
  5.4. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przesyłanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.
  5.4. Dane osobowe są przetwarzane:
  5.4.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5.4.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  5.4.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  5.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  MARKETING BEZPOŚREDNI
  5.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
  5.6. Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

 6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  6.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku
  z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 7. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY
  7.1. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Podanie danych w polach oznaczonych jako „pole wymagane" jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zamieszczenia komentarza. Dane widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników to: pseudonim Użytkownika.
  7.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b) RODO).

 8. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  8.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis.
  Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
  COOKIES „SERWISOWE"
  8.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  8.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  8.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  8.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  8.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  8.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

 9. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA
  9.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
  GOOGLE ANALYTICS
  9.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  GOOGLE ADS
  9.3. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
  PIKSELE FACEBOOKA
  9.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
  HOTJAR
  9.5. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy  DOUBLECLICK
  9.6. DoubleClick to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora (kampanii Google Ads) i analitykę jej rezultatów.
  YOULEAD
  9.7. YouLead to narzędzie do automatyzacji marketingu.
  GOOGLE TAG MANAGER
  9.8. Google Tag Manager to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników poprzez umożliwienie zarządzania innymi narzędziami analitycznymi lub marketingowymi wykorzystywanymi przez Administratora.
 10. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
  10.1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
  10.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
  10.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  10.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
  10.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
  10.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
  10.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html  
  10.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 
  10.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  10.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory  
  10.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  11.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  11.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 12. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  12.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych
  w Serwisie.
  12.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować wysyłając maila
  na adres: iod@etop.pl.

 13. ODBIORCY DANYCH
  13.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
  13.2. W przypadku dodania komentarza w Serwisie, wraz z treścią komentarza zostanie upublicznione podane przez pseudonim Użytkownika.

 14. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  14.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  14.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  14.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  14.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  14.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  14.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 15. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  15.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  15.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 16. DANE KONTAKTOWE
  16.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail etop@etop.pl lub adres korespondencyjny Etop sp. z o.o. , al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa.
  16.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@etop.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych" w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
  16.3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w eTOP sp. z o.o. lub wysyłając maila na adres: iod@etop.pl. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez eTOP sp. z o.o. w ramach zawieranych z Państwem umów.

 17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  17.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  17.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ......................

 18. KLAUZULA INFORMACYNA REKRUTACYJNA
  18.1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  eTOP sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa. eTOP sp. z o.o. przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydował się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą tradycyjną (adres powyżej), pocztą elektroniczną pod adresem: „iod@etop.pl". eTOP sp. z o.o. zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  18.2 Administrator danych
  W związku z przystąpieniem do rekrutacji administratorem Pani/Pana danych jest eTOP sp. z o.o., która będzie przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
  18.3 Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
  Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach przeprowadzenia rekrutacji odbywa się na:
  - podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", tj. w celach zawarcia umowy o pracę lub współpracę;
  – podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy Kodeksu pracy oraz w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;
  – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych do celów określenia zdolności pracownika do pracy
  Podanie danych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest obligatoryjne, a w pozostałem zakresie dobrowolne.
  Pani/ Pana dane w przypadku nie zawarcia umowy, powinny zostać usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniona osoba może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
  Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym mogą zostać wykorzystane do profilowania, ale takie przetwarzanie nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób na Panią/ Pana wpływały.
  18.4 Odbiorcy danych
  Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe lub innym podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na eTOP sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  18.5 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
  Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi